Bedrijfsongeval

U bent als werknemer in meerdere opzichten afhankelijk van uw werkgever. In de eerste plaats financieel: als het voortbestaan van de onderneming van uw werkgever in het geding is, staat uw baan op het spel. Maar ook voor wat betreft uw veiligheid bent u gedeeltelijk afhankelijk van uw werkgever. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de veiligheid van machines waarmee u moet werken.

Het is dan ook niet voor niets dat de wet bepaalt dat als u een bedrijfsongeval overkomt, uw werkgever daarvoor in beginsel aansprakelijk is. Dat is anders als de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan; hij toont dan bijvoorbeeld aan dat aan u gedegen machines ter beschikking zijn gesteld en dat hij u regelmatig instructies heeft gegeven over het veilige gebruik daarvan.

Het is niet altijd direct duidelijk of een werkgever wel of niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en dus aansprakelijk is voor de door u ten gevolge van een bedrijfsongeval geleden schade. In sommige gevallen zal er een zogenaamd toedrachtsonderzoek moeten worden uitgevoerd. Het is in ieder geval belangrijk om u bij het voeren van discussies over de zorgplicht door een deskundige jurist bij te laten staan.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over bedrijfsongevallen.