Kosten

De juristen van Letshelp werken op basis van een uurtarief. Daarnaast zijn er bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor het opvragen van medische stukken, het vragen van medisch of arbeidsdeskundig advies, et cetera. Wanneer aansprakelijkheid door de wederpartij wordt erkend, kunnen de kosten meestal voor een groot deel op de wederpartij worden verhaald.

Als u lid bent van RMU, CGMV, PCOB, NPV of HIP kunt u zeer voordelig gebruikmaken van de diensten van Letshelp. Wij brengen aan u geen kosten in rekening voor de diensten die wij leveren in het buitengerechtelijke traject. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij kosteloos adviseren over de slagingskans van uw zaak, uw wederpartij kosteloos aansprakelijk stellen en kosteloos discussies met de wederpartij voeren. U betaalt wel de kosten van derden die moeten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld als uw medisch dossier moet worden opgevraagd of als er medisch advies of advies van andere deskundigen moet worden ingewonnen.

Zodra er een procedure gestart moet worden bij de rechter (het gerechtelijke traject) brengen wij ons uurtarief vanaf dat moment wel bij u in rekening.

Ook voor de kosten die u als lid van één van de bovengenoemde organisaties nog wel zelf moet dragen, geldt dat zij meestal voor een groot deel op de wederpartij kunnen worden verhaald als aansprakelijkheid van de wederpartij vast komt te staan.