Tips

Als u letselschade lijdt is uw eerste zorg uw gezondheid. Toch is het van belang om ook zo vroeg mogelijk rekening te houden met de juridische kant van letselschade.

Vaststellen aansprakelijkheid
Vul een schadeformulier, een meldingsformulier van bedrijfsongevallen of een klachtenformulier nauwkeurig in. Maak foto’s van de situatie ter plaatse. Vraag direct contactgegevens van eventuele getuigen. Als sprake is van een verkeersongeval is het van belang om zo snel mogelijk het kenteken van uw wederpartij en eventuele getuigen te noteren. Deze gegevens kunnen later behulpzaam zijn bij het (in rechte) vaststellen van de toedracht van het ongeval.

Vaststellen letsel
Tijdens een letselschadeprocedure kan er discussie ontstaan over de vraag welk letsel het gevolg is van het schadeveroorzakende feit. Als u klachten – van welke aard ook – heeft na het schadeveroorzakende feit, ga dan zo snel mogelijk naar een huisarts. Als u na een ongeval het advies krijgt om naar het ziekenhuis te gaan, volg dat advies dan altijd op. Verwoord uw klachten bij uw huisarts of bij het ziekenhuis zo duidelijk mogelijk. Houd u niet onnodig groot, maar overdrijf ook niet. Het is belangrijk dat uw klachten kort na het ongeval door een medicus op papier worden gezet. Aanvullend is het verstandig om zelf na het ongeval een dagboekje bij te houden, waarin u uw klachten noteert.

Vaststellen schade
Het is belangrijk om direct na het schadeveroorzakende feit uw schade bij te houden. Noteer in overzichten wanneer u naar een behandelaar bent geweest, hoeveel kilometers u hebt gereden en hoeveel parkeerkosten u hebt gemaakt. Bewaar salarisspecificaties, facturen, bonnen, parkeerkaartjes, post van uw zorgverzekeraar en andere documentatie. Als u twijfelt of een bepaalde kostenpost op de wederpartij kan worden verhaald, bewaar het dan toch. Stel uzelf steeds de vraag: ‘zou ik dit ook hebben moeten betalen als het ongeval mij niet was overkomen?’ Is het antwoord ‘nee’, dan is het van belang om de kosten te noteren en eventuele onderbouwende stukken te bewaren.

Op tijd aan de bel
De Nederlandse wet bepaalt – heel kort gezegd – dat een vordering tot schadevergoeding na vijf jaar verjaart. Let wel: in bepaalde situaties gelden afwijkende termijnen. Alleen al daarom is het van belang altijd zo snel mogelijk een belangenbehartiger in te schakelen die de termijnen voor u in de gaten houdt. Als een vordering is verjaard, betekent dat dat u – ook al is de wederpartij aansprakelijk – geen schadevergoeding meer kunt vorderen.

Naast verjaringstermijnen kent de Nederlandse wet in sommige gevallen ook een klachtplicht. Die geldt onder andere bij bedrijfsongevallen. Als u niet op tijd klaagt, vervalt uw recht op schadevergoeding. Deze termijnen zijn veel korter dan de verjaringstermijnen.

Het is dus belangrijk dat als u schadevergoeding van iemand wilt vorderen, diegene daarover – via uw belangenbehartiger – direct te informeren. Treuzelen kan fataal zijn.