Verzekeringen

Vaak loopt het contact in letselschadeprocedures via een verzekeraar. Uw wederpartij is in dat geval verzekerd. Bijvoorbeeld via een WA-verzekering, een AVP-verzekering of een AVB-verzekering. Het is belangrijk om bij de aansprakelijke partij na te gaan welke verzekering hij heeft.

Als uw wederpartij het schadeveroorzakende feit zelf bij zijn verzekeraar meldt, gebeurt het vaak dat de verzekeraar contact met u opneemt. Sommige verzekeraars zullen u een schadevergoeding willen betalen tegen finale kwijting. Als u daarvoor tekent en de afgesproken schadevergoeding hebt ontvangen, kunt u geen aanvullende schadevergoeding meer vorderen. Het is – in het contact met verzekeraars – belangrijk dat u zich realiseert dat zij niet in de eerste plaats uw belangen op het oog hebben. Zij zullen u dus niet attenderen op bepaalde kostenposten waar u zelf niet aan heeft gedacht (bijvoorbeeld toekomstige schade). Het is dan ook altijd belangrijk om een eigen belangenbehartiger in te schakelen die met u meedenkt voordat u definitieve afspraken met de verzekeraar van de aansprakelijke partij maakt.