Aansprakelijkheid

In de Nederlandse wet staat beschreven wanneer een (rechts)persoon aansprakelijk is voor de schade die een ander lijdt. Dat is allereerst het geval wanneer iemand jegens u een zogenaamde onrechtmatige daad begaat; er is dan sprake van schuld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat iemand u op straat zomaar te lijf gaat. Als u daardoor schade lijdt, kunt u de dader aansprakelijk stellen.

In sommige gevallen stelt de wet bij voorbaat vast dat iemand aansprakelijk is voor een bepaalde situatie; het gaat dan niet om schuld-, maar om risicoaansprakelijkheid. U kunt denken aan aansprakelijkheid voor (het gedrag van) minderjarige kinderen of voor huisdieren.

De meest voorkomende situaties waarin de vraag speelt of iemand aansprakelijk is voor de schade die een ander lijdt, zijn die van een bedrijfsongeval, een verkeersongeval en een medische fout.

Lees meer over Bedrijfsongevallen

Lees meer over Verkeersongevallen

Lees meer over Medische fouten