Let’s help

Om uw schade op een ander te kunnen verhalen moet allereerst worden vastgesteld of er iemand aansprakelijk is voor de door u geleden schade, en zo ja wie dat is. Over dit onderwerp kunnen ingewikkelde discussies ontstaan. Vervolgens moet de omvang van de schade worden bepaald. Het slachtoffer moet bewijzen dat hij bepaalde schade heeft geleden als gevolg van (bijvoorbeeld) het ongeval. Daarnaast kennen we in Nederland allerlei richtlijnen om bepaalde schadeposten vast te stellen; het is van belang dat u zich daarover goed laat voorlichten.

De advocaten en medewerkers van Letshelp zijn gespecialiseerd in het voeren van discussies over aansprakelijkheid en schade. Als u lid bent van de RMU, CGMV, PCOB, NPV of HIP kunt u daarnaast zelfs gedeeltelijk kosteloos gebruik maken van de diensten die Letshelp biedt. Kijk voor meer informatie verder op de pagina ‘kosten’ of neem vrijblijvend contact met ons op. Wanneer u letselschade lijdt, is het raadzaam een advocaat in te schakelen die uw belangen goed zal behartigen.

Wat doen we?

Wij van Letshelp vinden persoonlijk contact met u van groot belang; zo krijgen wij inzicht in uw specifieke situatie. Dat begint met een oriënterend gesprek bij u thuis. Vervolgens voeren wij voor u discussies met de wederpartij en starten wij zo nodig een gerechtelijke procedure op. Wij behartigen uw belangen op een deskundige manier en loodsen u op transparante wijze door het – vaak ingewikkelde – letselschadetraject.

Het team

Ons team bestaat uit drie advocaten en vier secretaresses van BVD advocaten. Alle medewerkers zijn vertrouwd met de achterban van RMU, CGMV, PCOB, NPV en HIP.

mr. J.W.A. (Jan Willem) van Dommelen*

mr. A.H. (Harry) Blok**

mr. P.W. Blok

*   Lid van LSA
** Lid van LSA, ASP en WAA