Verkeersongeval

In het verkeer bent u kwetsbaar; dat blijkt wel uit de cijfers. Jaarlijks zijn honderdduizenden mensen betrokken bij een verkeersongeval. Of iemand anders aansprakelijk is voor de door u ten gevolge van een verkeersongeval geleden schade, is afhankelijk van de toedracht van het ongeval; door wie zijn welke verkeersregels overtreden? Als een ander een verkeersfout heeft gemaakt waardoor u schade heeft geleden, kunt u diegene aansprakelijk stellen.

Voetgangers en fietsers worden door de Nederlandse wetgever extra beschermd omdat het kwetsbare verkeersdeelnemers zijn. De aansprakelijkheid van een automobilist ten opzichte van voetgangers en fietsers staat bij voorbaat al (gedeeltelijk) vast, zelfs als de automobilist geen en de voetganger of fietser wel een fout heeft gemaakt.

In alle gevallen is het belangrijk om de toedracht van het ongeval duidelijk te hebben. Het ter plaatse ingevulde schadeformulier en gemaakte foto’s kunnen daarbij behulpzaam zijn. Het is van belang om kentekens van betrokken voertuigen te noteren. Ook is het verstandig om getuigen direct naar hun contactgegevens te vragen of om ook hun kentekens te noteren. Soms zal een toedrachtsonderzoek nodig zijn. Voor het voeren van inhoudelijke juridische discussies is het van belang dat u zich door een deskundige jurist laat bijstaan.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over verkeersongevallen.